یکشبه 24 تیر 1403

زباله با چاشنیِ قلیان، سهم آبشارِ مارگون از گردشگری ناپایدار

کتیبه های پارسیِ سرا و قیصریه اَعظم‌خان در اَحمدآباد هند

دژ گلکنده پایتخت دودمان قطب‌شاهی

آشنایی با مکه دروازه و کتیبۀ پارسی آن در بیجاپور هندوستان

شناخت دژ پرتغالی کُرلای در هندوستان

آشنایی با دژ پرتغالی «چائول» در هندوستان

نگاهی به مدرسۀ محمودگاوان در بیدر هند

نگاهی به دژ پرنده و کتیبه‌های پارسی آن

آرامگاه‌های شاهان بهمنی در بیدر هندوستان

رستم و سهراب در کوشک تفریحی عادل‌شاهی هند

آشنایی با آرامگاه اَفضل‌خان شیرازی در بیجاپور هندوستان

قلعۀ اِستخر، دژِ سِتبر و استوار پارس

آشنایی با هفت گنبد در گلبرگۀ هندوستان

محوطه مقدس پاسارگاد، اثری ارزشمند، ولی ناشناخته

آثار تاریخی فیروزآباد بومگاه محیط زیست

مروارید سبز، پدیدۀ طبیعیِ شگفت اَنگیز اَرسنجان

کاخِ هفت تنان را با سنگ های تاریخی، یک جا ببینید

تخت جمشید، نماد هنر و فرهنگ شکوهمند ایرانی

خشک شدن چشمۀ «بَرم دِلک» مشکلات زیست محیطی به همراه دارد

غم بَر پلو شیرازی به سازمان جهانی جهانگردی راه یافت

خانۀ تاریخی توتونچی، دُردانۀ بافت قدیم شیراز

کرونا و سیاست غیرمسوولانۀ میراث فرهنگی در برابر گردشگری

هُشدار «یوتاب»، بانوی محیط زیستی به تغییر اقلیم ایران

موزه نقاشی پشت شیشه تنها موزه تخصصی در کشور

نگارکَند «تنگ قَندیل»، دردانۀ سنگ نگاره های ساسانی ایران

راه کارهای نجات زمین از زبان بانوی هنرمند محیط زیستی

تنگِ گَمبیل، بهشت ناشناختۀ پارس

میراث جهانی تخت جمشید، نماد فرهنگ ایرانی

دِیر ساناهین در شمال ارمنستان

مارکوس گریگوریان و موزۀ شرق نزدیک ایروان