یکشبه 24 تیر 1403

تنبور، سازی ملی، ولی فراموش شده

آسیاب ها در کتاب «آسیاب های ایران» زنده شد

معرفی کتاب، منابع ژنتیکی و تکامل کشاورزی ایران

نقوش موسیقایی در هنرهای تجسمی ایران بررسی شد

بانوی هنرمند پارسی ، خواهان صلح در جهان است

تاریخ هنر معاصر را در موزۀ هنرهای معاصر ببینید

نمایشگاه نقاشی «میراث ما نه، امانت آیندگان» در تخت جمشید

بانوی پارسی «آینده ای سُرخ» را به تصویر کشید

نغمه هاي مشرق زمين، پیام آور صلح و دوستی به صدا در می آید

سازهای گروه «کالیوه» برای بانوان کوک می شود

اجرای مفهومی مولوی و حافظ در شیراز

گفت وگو با خوانندۀ«گنج بادآورد»

اشرف السادات، نخستین بانوی پرتونگار اسپهانی

خوانندگی و خنیاگری عمر را زیاد می کند

سخنی با آقا زاده های موسیقی

نامه شماری از داستان نویسان ایرانی به روحانی

آقایان! ای کاش زودتر دلواپس موسیقی می شدید

یادی از پایور تار ایران

تار شکسته ، به یادِ فرهاد ارژنگی

معرفی کتاب "بندهای باستانی دره درودزن"

هنگامی که طبیعت با تاریخ در هم می آمیزد

نمایشگاه تصاویری ازجامعۀ ایران ویادمان های پارسه-پاسارگاد

نگاهی دیگر به سریال سرزمین کهن

به جای پناه بردن به خدا استعفا کنید

ایران،نماهنگی از شاهکار بینش پژوه

معرفی کتاب از آشوب ادراک تا شناخت معماری