یکشبه 24 تیر 1403

به اَنگیزۀ 15 بهمن، زاد روز پوران فرخزاد، بانویی با اندیشۀ سبز

به اَنگیزۀ 29 دی، زاد روز هما اَرژنگی میهنی سُرای ایران

به اَنگیزۀ زاد روز شاپور پساوند، شاعر«ای عشق»

روز بزرگداشت فردوسی در شیراز برگزار شد

فرانک زنی بود شَهنامه دان

زرتشت پیامبر، تازه ترین سرودۀ هما ارژنگی

بزن نِی زن دمادم تا بنالم

خِرد در شاهنامه ، شادی آفرین است

«مهره ها»، تازه ترین سرودۀ هما ارژنگی

من که سیرابم چنین از چشمۀ جوشان عشق

آیین نکوداشت «بانوی شاهنامه» برگزار می شود

درگذشت یک بانوی شاهنامه پژوه

ایرانیان باستان دارای دبیره و نوشته بوده اند

ننگِ جنگ ، سروده ای از هما ارژنگی

به انگیزۀ یکم اَردیبهشت، بزرگداشت سعدی شیرازی

روز نو، نوروز نو درایران بزرگ

واکنش استادان زبان و ادب پارسی به برچیده شدن تندیس فردوسی

برای سیمین، سرودۀ هما ارژنگی

درود بر فردوسی حکیم ، سروده هما ارژنگی

نیک باشی و بَدت گوید خَلق / بِه که بَد باشی و نیکَت بینَند

یعقوب پسر شمشیر

مردی که عشق را درمان هر دردی می داند و آن را همیشه فریاد می زند

تولد زنی با رویای آرمانشهر آبی /من تمام کننده راه فروغ و فرویدونم

هما ارژنگی در زاد روزش،جهان را آزاد و مردم را شاد می خواهد

به انگیزه پنجم دی ماه ، درگذشت اشوزرتشت : سروده پیام زرتشت از بانو هما ارژنگی