یکشبه 14 آذر 1400

آقای ضرغامی، کار شما پاسداری از میراث فرهنگی است، نه مسایل کشاورزی

تاراجگران، یک «اُستودان» را در مَرودشت شکستند

حرکت نمایشی نظامیان در تخت جمشید، تخلفی آشکار است

گُل سنگ ها، سنگ نگارۀ شاهپوریکم در تنگ چوگان را می بلعَند

حال ناخوشِ سنگ نبشتۀ پهلوی ستون های یادبود در میراث جهانی بیشاپور

تعرض اَفراد ناشناس به سنگ نگارۀ ساسانی داراب

مرگ خاموش سنگ نبشتۀ ساسانی «سَر مشهد» کازرون

مرمت های غیراصولی به قلعه «پوسکان» کازرون رسید

سنگ نگارۀ «سَرمشهد»، نمود اِقتدار شاهنشاه ساسانی

آرامگاه «گور دختر»، میراث ارزشمند پارسیان

مرگ زود هنگام سنگ نبشتۀ ساسانی قلعۀ اِستخر

تاق کسرا، نماد ایرانشهری و کلاف سردرگم تصمیم گیری مسوولان ایرانی

گوردَخمۀ هخامنشی رَوانسر، جایگاه تبلیغات شد!

کشف یک سازۀ معماری ساسانی در فیروزآباد

رَوند تدریجی نابودی گورستان شهرجهانی گُور فیروزآباد

پل ساسانی و جهانی فیروزآباد زباله دانی شد

تعرض به سنگ نبشتۀ جهانی پُلِ «مِهرنَرسهِ» فیروزآباد

کاخ اَردشیر فیروزآباد، میراثی جهانی با مدیریت محلی

کاخ جهانی اَردشیر، گورستان مردگان شد!

تعرض به عرصه و حریم تپۀ رحمت آباد پاسارگاد

واگذاری بناهای تاریخی نفیس، تخلفی آشکار است

تاراج گران گوردَخمه ای را در مَرودشت شکستند

به بهانۀ هفتم آذر زادروز دکتر بختیاری، چهرۀ نامدار فرهنگ ایرانی

قلعۀ ساسانی تَنگِ خمار فسا، شگفت اَنگیز، ولی ویرانه

غارتگران پایین سنگ نگارۀ ساسانی داراب را شکستند

چهارتاقی ساسانی نیاسر، رنگ آمیزی شد!

ماجرای خاکسپاری استاد شجریان و نقض قانون

گزارشی از سنگ نبشتۀ ساسانی نویافتۀ زرین دشت

مرمت های غیراصولی درچهارتاقی ساسانی رستاق داراب

به داد دستکَندهای تاریخی خرم بید برسید