سه شنبه 16 خرداد 1402

یورش غارت گران میراث فرهنگی به آتشکدۀ رُستاق!

به دادِ شهر باستانی «سیراف» برسید

سنگ نگارۀ ساسانی نویافته، مربوط به یک بنای مهم ساسانی است

سنگ نگارۀ نویافتۀ ساسانی از محوطه ای کاوش نشده، قاچاق شده است

سنگ نگارۀ نویافتۀ ساسانی از کوه جدا نشده است

شبیخون به سنگ نگارۀ ساسانی «تَنگِ قَندیلِ» کازرون!

خطر درکَمین پایه ستون دو هزارسالۀ نورآباد

قَلع و قَمعِ درختان در میراث جهانی غارِ شاهپور!

تجاوز به عَرصه و حریم آتشکدۀ کازرون

سنگ نگاره های جهانی «تنگِ چوگان» زیر پای مسافران!

شبیخون به شهر باستانی دارابگِرد!

از خانۀ نصیرالمُلک شیراز در ساخت فیلم «سووشون» بهره برداری سیاسی کردند

پای چپاول گران میراث فرهنگی به آتشکدۀ «سیمکانِ» جهرم باز شد

تجاوز و تخریب گسترده در حریم ممنوعه و درجه یک محوطه جهانی تخت جمشید!

خطری بزرگ در کمین سنگ نوشتۀ ساسانی تَنگِ بُراق بر اثر اِنتقال غیراصولی

واگذاری فله ای اتاق های اَرگ کریم خانی برای استفادۀ عکاسی!

نگرانی از روش کار بر روی گِل نبشته های باروی تخت جمشید

نقدی بر روش کار بر روی گِل نبشته های باروی تخت جمشید

تجاوز معدن کاران به حریم «قصرِقبادِ» کَوار

تلِ «حَکوان»، یادگاری هخامنشی در جدال مرگ و زندگی

نقض قانون در سنگ نگارۀ «تنگِ قَندیل» از سوی میراث فرهنگی!

تپۀ 7 هزار سالۀ پوستچی شیراز، پناهگاهی برای معتادان!

مسجد- کاروانسرای قطب‌شاهیِ «گاندیکُتا» در جنوب هندوستان

کاروان سرای «دِیرِ گَچین» را از خطر نابودی نجات دهید

به داد «قصرِ اَبونصرِ» شیراز برسید

زخمِ مرمت های غیراصولی بر تَن آرامگاه جاماسبِ خَفر

آقای ضرغامی، کار شما پاسداری از میراث فرهنگی است، نه مسایل کشاورزی

تاراجگران، یک «اُستودان» را در مَرودشت شکستند

حرکت نمایشی نظامیان در تخت جمشید، تخلفی آشکار است

گُل سنگ ها، سنگ نگارۀ شاهپوریکم در تنگ چوگان را می بلعَند