آقای ضرغامی، کار شما پاسداری از میراث فرهنگی است، نه مسایل کشاورزی

1400/08/01

مشاهده گزارش

آقای ضرغامی، کار شما پاسداری از میراث فرهنگی است، نه مسایل کشاورزی

 

گروه میراث فرهنگی

1400/08/01 مشاهده گزارش

تاراجگران، یک «اُستودان» را در مَرودشت شکستند

 

گروه میراث فرهنگی

1400/03/23 مشاهده گزارش

حرکت نمایشی نظامیان در تخت جمشید، تخلفی آشکار است

 

گروه میراث فرهنگی

1400/02/12 مشاهده گزارش

گُل سنگ ها، سنگ نگارۀ شاهپوریکم در تنگ چوگان را می بلعَند

 

گروه میراث فرهنگی

1400/01/23 مشاهده گزارش

حال ناخوشِ سنگ نبشتۀ پهلوی ستون های یادبود در میراث جهانی بیشاپور

 

گروه میراث فرهنگی

1400/01/19 مشاهده گزارش

تعرض اَفراد ناشناس به سنگ نگارۀ ساسانی داراب

 

گروه میراث فرهنگی

1399/12/26 مشاهده گزارش

رستم و سهراب در کوشک تفریحی عادل‌شاهی هند

 

گروه گردشگری

1399/12/19 مشاهده گزارش

مرگ خاموش سنگ نبشتۀ ساسانی «سَر مشهد» کازرون

 

گروه میراث فرهنگی

1399/12/11 مشاهده گزارش

مرمت های غیراصولی به قلعه «پوسکان» کازرون رسید

 

گروه میراث فرهنگی

1399/12/04 مشاهده گزارش

آشنایی با آرامگاه اَفضل‌خان شیرازی در بیجاپور هندوستان

 

گروه گردشگری

1399/11/30 مشاهده گزارش