برای سیمین، سرودۀ هما ارژنگی

پنج شنبه 3 خرداد 1403

برای سیمین، سرودۀ هما ارژنگیتازه ترین چکامۀ هما ارژنگی به یاد غزل بانوی ایران، سیمین بهبهانی

 

 

 تارنمای فرهنگی مهرگان- گروه ادبیات، بخش چکامه

 

«هما ارژنگی» واپسین سرودۀ خود را پیشکش روان درگذشتۀ دُردانۀ غزل ایران، بانو سیمین بهبهانی کرده است. این

چکامه(شعر) به گونۀ ویژه و برای نخستین بار درتارنمای فرهنگی مهرگان می آید :

 

 


غزل بانو ، یلِ ایران،

تو که با خشتِ جانِ خود

زنی بر تاقِ این ویران،

تو..می مانی.. نمی میری..

تو در اندیشهِ پویندگانِ راهِ آزادی،

تو در پندارِ خلقِ مانده در چنگالِ استبداد،

تو در ذهنِ جهانِ خسته از بیداد

 می مانی.

نه تنها تو،

هر آنکس کاو به محوِ ظلم می کوشد،

برای مرگِ بیداد و ستمکاری،

قلم در دست می گیرد،

لباسِ جنگ می پوشد،

بدان ! هرگز نمی میرد.

و تو...ای دخترِ ایران

ز بعدِ روزگاران هم،

روانِ ناشکیبایت،

بسانِ شعله ای سیمین،

به روی گورِ خاموشت

نمودی آتشین دارد

و شبها بادِ بی پروا

پیامِ واپسینت را

به گوش مردمِ دنیا

چو شعری تازه میخواند:

 

" بدان کز بعدِ مردن هم،

ترا ای مامِ بی همتا،

ز گردِ استخوانِ خود،

به خشتی محکم و گیرا،

دوباره، باز می سازم.."

 

 

 

چهاردهم شهریور هزار و سیسد و نود و سه / هما ارژنگی

 


 1393/06/20
بازدید : 2445


دیدگاه ها

فرهاد رهبری

سپاس برای این چکامه زیبای بانو هما ارژنگی بیاد سیمین بانوی ایران،سیمین بهبهانی.

دیدگاه خود را بنویسید