سازهای گروه «کالیوه» برای بانوان کوک می شود

سه شنبه 8 اسفند 1402

سازهای گروه «کالیوه» برای بانوان کوک می شود
 


 


 

تارنمای فرهنگی مهرگان گروه فرهنگ و هنر، بخش خنیاگری سیاوُش آریا*

 

گروه خُنیاگری «کالیوه» گروهی است جوان که فعالیت های خود را از سال 1390 آغاز کرده است. این گروه تا کنون چند برنامۀ هَمنوازی (کنسرت)  درآمیخته (مختلط) را اجرا کرده است و به زودی نیز برنامه ای ویژۀ بانوان برگزار خواهد کرد.

سرپرست گروه «کالیوه» دربارۀ فعالیت گروه به تارنمای فرهنگی مهرگان گفت : « گروه خُنیاگری «کالیوه» در سال 1390 در وزارت فرهنگ و ارشاد ثبت شد و از آن هنگام به گونۀ پیوسته کار خود را آغاز کرد. این گروه نخستین برنامۀ هَمنوازی خود را به گونۀ درآمیخته در سال 91 در تالار رودکی تهران برگزار کرد که با استقبال خوبی از سوی هنردوستان و علاقه مندان به خُنیاگری رو به رو و برنامه نیز در دو شب اجرا شد. همچنین اجرای دوم گروه در دانشگاه هنر و تالار خوارزمی و دستاورد آن، ما را در راهی که در پیش گرفته بودیم، استوارتر کرد. سومین اجرای گروه در بهمن ماه سال گذشته در فرهنگ سرای اندیشه به خوبی اجرا شد و همۀ هنرمندان گروه از اجرا خشنود بوده و مورد دلگرمی (تشویق) مردم هنر دوست ایران قرار گرفتیم.

به زودی هم بنا است نخستین برنامۀ ویژۀ بانوان گروه «کالیوه» را در دو بخش سنتی و بومی (محلی) برگزار کنیم و از سال آینده نیز فعالیت گروه بیشتر خواهد شد و با رایزنی و گفت و گوهایی که انجام داده ایم، برنامه هایی را در شهرهای دیگر کشور برگزار خواهیم کرد».

سارا احمدی، مدیر آموزشگاه «کالیوه» در دنبالۀ سخنانش افزود : « برنامۀ هَمنوازیِ ویژۀ بانوان که به زودی اجرا خواهد شد در دو بخش سنتی و بومی است که در برگیرندۀ ترانه های بومی کُردی، آذری، خراسانی، گیلَکی و بختیاری است. در بخش سنتی نیز سروده هایی از مولوی که یکی از آنان «کالیوه» است به همراه سرودۀ آتش تابناک و دیگر چکامه های (اشعار) عرفانی به اجرا در خواهد آمد. بخش نخست برنامه با صدای بانو زهرا کدخدازاده آغاز می شود و در بخش دوم بانو یسنا خوش فکر به اجرا می پردازد. بخش پایانی نیز هر دو خواننده در کنار هم هنرنمایی کرده و سپس هر یک جداگانه به اجرای برنامه خواهند پرداخت».

این نوازندۀ چیره دست دف دربارۀ نام گروه و آموزشگاه به تارنمای فرهنگی مهرگان گفت : « نام «کالیوه» را بر پایۀ یکی از سروده های مولوی گزینش کرده ام و به چَم (معنی) شیدایی است و مولوی در این سروده چنین می گوید، همه چون ذره روزن ز غمت گشته هوایی /  همه دُردی کش و شادان که تو در خانه مایی /  همه ذرات پریشان همه کالیوه و شادان /  همه دستک زن و گویان که تو خورشید لقایی. واژۀ «کالیوه» در این جا به چم شیدا و سرگشته (حیران) است. همچنین بانوان برای برنامۀ هَمنوازی که در پیش داریم از خوردادماه تا کنون تمرین های خود را آغاز کرده و با پشتکار خود همچنان سرگرم تمرین هستند».

احمدی در بخش دیگری از سخنانش گفت : « گروه پس از این هَمنوازی، برنامه های پیوسته ای را دنبال خواهد کرد و در آینده ترانه ها و تصنیف های تازه ای را اجرا خواهیم کرد. همچنین «کالیوه» به انگیزۀ بار معنایی که دارد و شیدایی و سرگشتگی را رقم می زند در پیوند با قاصدک است. زیرا قاصدک نیز حالت شیدایی و سرگشتگی را داشته و نمونه ای نُمادین به شمار می آید و ما برآنیم تا به همین مفهوم قاصدک در آثار و کارهایمان رسیده و آن را پیش ببریم».

در اجرای آینده گروه خُنیاگری «کالیوه» هنرمندان مینا احمدی، تار بهاره حیدری، تارباس و سه تار عسل خردیار، فلوت ویدا ملاحسنی، ویولونسل هستی خرمی نژاد، سنتور بهارک خواجه ای، ویولون بیتا احمدی، دف و دایره مریم احمدی، تنبک کیمیا نیک پور،کمانچه زهره کدخدازاده، خواننده یسنا خوش فکر، خواننده به سرپرستی استاد سارا احمدی، نوازندۀ دف و دایره به اجرا خواهند پرداخت.

همنوازی هنرمندان گروه «کالیوه» ویژۀ بانوان در فرهنگ سرای نیاوران در تاریخ 14 و 15 دی ماه ساعت 14 برگذار خواهد شد. دوست داران و کسانی که می خواهند در این همنوازی شرکت کنند، می توانند برای آگاهی بیشتر با شماره های 66960438 و 66960443 آموزشگاه کالیوه در پیوند باشند.

 


*پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران راهنمای گردشگری خبرنگار آزاد کُنشگر میراث فرهنگی، گردشگری و زیست بوم دبیر انجمن مهرگان1394/10/06
بازدید : 2784


دیدگاه ها

دیدگاه خود را بنویسید