نمایشگاه تصاویری ازجامعۀ ایران ویادمان های پارسه-پاسارگاد

یکشبه 24 تیر 1403

نمایشگاه تصاویری ازجامعۀ ایران ویادمان های پارسه-پاسارگاد
 

تارنمای فرهنگی مهرگان- گروه فرهنگ وهنر

  

نمایش گاه تصاویری از جامعۀ ایران و یادمان های پارسه-پاسارگاد، در دورۀ قاجار وپهلوی یکم از نگاه (سوریوگین وهرتسفلد) در مرکز اسناد و کتاب خانۀ ملی پارس- شیراز با همکاری دانش گاه شیراز،بخش مدیریت جهان گردی و بنیاد پارسه-پاسارگاد،برگذار خواهد شد.

 

 

 

شهرزاد اسدی، استاد دانش گاه شیراز از برگذارکنندگان این نمایش گاه، یادداشتی را در این باره نگاشته و آن را دراختیار تارنمای فرهنگی مهرگان گذاشته اند:

 

آگاهی یافتن از پیشینۀ فرهنگی، از جمله حقوق مسلم مردم هر بوم و دیار است. در این میان، عکاسی یا ثبت تصویر، هنری است که با فراهم آوردن زمینه‌ای دیداری، میل به زیبا دیدن را در کنار آگاهی یافتن از داشته‌های دور میسر می‌سازد.

    در این نمایش گاه، با بهره‌گیری از تصاویر تهیه شده توسط آنتوان سوریوگین، عکاس پیشگام گرجی‌تبار دورۀ قاجار، و اِرنست اِمیل هرتسفلد، باستان‌شناس نامدار آلمانی، گذشتۀ فرهنگی ایران را از دو دیدگاه مردم‌شناختی و باستان شناختی به تصویر در‌آورده‌ایم.

به گزارش تارنمای فرهنگی مهرگان، این نمایش گاه ازتاریخ 14 تا 20 اسپندماه 1392 درمرکز اسناد و کتاب خانۀ ملی پارس به نشانی چهار راه حافظیه، پایین تر ازباغ جهان نما برگذار خواهد شد. برنامه افتتاحیۀ نمایش گاه، 14 اسپند 4 پسین خواهد بود.

 

 

 1392/12/03
بازدید : 2546


دیدگاه ها

علیرضا افشاری

آنهایی که مغتقدند تخت‌جمشید در دوره‌ی رضاشاه ساخته شد باید بیایند این نمایشگاه را ببینند!

با درود وسپاس... دوست ارجمند، کسانی که خودشان را به نادانی زده اند یا خود فروخته وبی هویت هستند با این چیزها بیدار نمی شوند چون نمی خواهند!
شاد وتن درست زیوید.
پاینده ایران

دیدگاه خود را بنویسید