حیف باشد که سگ وفا دارد، آدمی دشمنی روا دارد

یکشبه 24 تیر 1403

حیف باشد که سگ وفا دارد، آدمی دشمنی روا دارد
اندر داستان سگ کشی و برخورد مدیران شهری

 


 تارنمای فرهنگی مهرگان گروه گردشگری، بخش زیست بوم سیاوُش آریا*در روزهای پایانی فروردین ماه فیلمی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی پخش شد که در آن به کشتار سنگدلانۀ سگ ها می پرداخت. آن گونه که در این فیلم بسیارکوتاه نشان داده می شد به باور برخی از کُنشگران (فعالان) زیست بوم و دوستدار جانوران درمنطقه ای بیابانی در شهر شیراز روی داده است که با خُرده گیری های (اعتراضات) گستردۀ این کُنشگران روبه رو شد و واکنش های گوناگون مدیران را در پِی داشت.

به گزارش تارنمای فرهنگی مهرگان، آن چه در این جُستار و گزارش به آن خواهیم پرداخت رد یا پذیرفتن جایگاه رُخداد این کار سرکشانه و دَدمنشانه نیست. (زیرا گفته ها (اظهارات) گوناگون است و با این فیلم کوتاه نمی توان به درستی آن کوی و سامان (منطقه) را باز شناخت (تشخیص داد)). چیزی که ما را وا داشت تا این گزارش را به نگارش درآوریم، سخنان شگفت انگیز مدیران شهری و نبود احساس مسولیت در میان آنان است که بسی ناآزموده (بی تدبیر) و نگران کننده است.

 در جوامع پیشرفته و آزاد هنگامی که رویداد تلخی رُخ می دهد همۀ مدیران شهری و سرپرستان (مسوولان) با اندیشه به چاره جویی و پیداکردن سرنخ از آن نهاده (قضیه) برمی آیند و تا کار به نتیجه و فرجام دلخواه نرسد از گفته های کارشناسی نشده پرهیز می کنند. ولی در ایران وضعیت به گونۀ دیگری است. به جای آن که مدیران و سرپرستان شهری و حتا کشوری به دنبال چاره اندیشی، از میان برداشتن (رفع) و برون رفت از آن دشواری (معضل) برآیند گاهی با پاسخ های شگفت انگیز و نا آزموده در پِی دورکردن و زِدودن این پُرسمان از سر خود هستند.

به هر روی در این میان شماری سگ که گمان می رود با چکانیدن (تزریق) و خوراندن اسید یا گازوییل به بدن آنان و به آتش کشیدنشان با بدترین و دَدمنشانه ترین روش و شیوه کشته شده اند. با این همه خویشکاری (وظیفه) مدیران و سرپرستان نیز روشن و آشکار است و باید با بردباری و شکیبایی و ژرف نگری (دقت) و احساس مسولیت به ازمیان برداشتن این دشواری برمی آمدندکه چنین نشد.در زیر برخی از رویدادهای پیش آمده درپیوند با این رُخداد را بازنگری (مرور) می کنیم :

روز پنج شنبه بیست و هفتم فروردین ماه شماری از انجمن ها و کُنشگران و دوستداران زیست بوم و جانوران و شهروندان در برابر سازمان محیط زیست استان پارس (فارس) گِرد هم آمدند تا گفته های (اعتراضات) خود را به گوش مدیران و سرپرستان برسانند. آنان همچنین خواستار بازداشت و دادخواهی (محاکمه) این کشتار سنگدلانه شدند. مدیرکل سازمان محیط زیست استان نیز پیمان پیگیری و بررسی این موضوع را داده و از شهروندان خواسته که اگر کسی آگاهی بیشتری دراین باره دارد آن ها را به این سازمان یا کارگروه ویژه ای که قانون روشن کرده است، بشناساند (معرفی کند). ابراهیمی کارنامی افزوده است، باید نخست روشن شود این افراد چه کسانی هستند و این رویداد درکجا رخ داده است. زیرا در فیلم سازنده ها (مولفه ها) آشکار نیست. هرچند برخی گفته اند که نشانی گماشتگان (عاملان) را دارند و ما به عنوان یکی از هَموندان (اعضای) کارگروه استانی این نهاده را پیگیری می کنیم. زیرا این روش ناساز (خلاف) و قابل پیگیری قانونی است.

 از سویی خُرده گیران (معترضان) می گویند این رویداد در شهرک صنعتی شیراز رُخ داده و سرپرستان و مدیران باید پاسخ گو باشند. اما مدیر این شهرک رخ دادن (وقوع) چنین رویدادی را رد می کند و می گوید، اگر کسی می خواست این کار را در این شهرک انجام دهد من باید از آن باخبر می شدم و با آرامش و دلگرمی (اطمینان) به شما می گویم که این رویداد در شهرک صنعتی رخ نداده است! (روزنامه خبرجنوب، 29 فروردین 94).

با این همه کُنشگران می گویند می دانند کار، کار چه کسی است. آن ها از کسی با نام پیمانکار نابود سازی (معدوم کردن) شهرداری نام می برند که به خرید و فروش این جانور نامدار (مشهور) است. آنان همچنین نام این گناهکار را به سازمان محیط زیست استان داده اند. دوستداران زیست بوم باورمندند که در این کشتار یک چیز به خوبی روشن است، این که چنین کاری نمی توانسته بدون درخواست و یا پشتیبانی (حمایت) دستگاه ویژه ای (خاصی) انجام شده باشد. زیرا شوَندی (دلیلی) ندارد کسی بخواهد خودسرانه رنج و سختی و هزینه کشتار سگ ها را به جان بخرد (همان).

کُنشگران و دوستداران زیست بوم و پشتیبان جانوران نیز آرام ننشسته و در روز شنبه، بیست و نهم فروردین ماه در برابر شهرداری شیراز گِردهم آمدند تا گفته های خود را این بار به گوش سرپرستان ومدیران شهرداری برسانند. آنان که این بار از چندین استان به شیراز آمده بودند با در دست داشتن پارچه نوشته و کاغذ نوشته هایی خُرده گیری های خود را نشان دادند.

مسعودکیانی مدیر شهرک صنعتی نیز دوباره به میان دوستداران زیست بوم و جانوران آمده و با رد گفته های آنان جایگاه رویداد پیش آمده را در این شهرک ندانست. از سویی یکی از خبرگزاری ها آورده بود که کسانی که این کشتار را انجام داده در برابر هر لاشه سگ 15 هزارتومان دریافت کرده اند. اما این موضوع از سوی هیچ نهاد و سرچشمه ای (منبعی) رد یا پذیرفته نشده است. همچنین درفیلم پخش شده، شماره پلاک خودرو وانت پیکان ایستاده، روشن است و می تواند بهانه ای برای شناسایی آنان باشد. به هر روی در این گردهمایی جانشین (معاون) اجرایی و خدمات شهرداری شیراز پیش آمده و سخنانی را دربارۀ سگ ها و بیماری های آنان و اثرات آن بر روی انسان و پیشگیری و راه های آن گفته است. (خبرگزاری ایسنا، 29 فروردین 94)

طرح سازمان دامپزشکی برای کنترل جمعیت سگ ها نیز از سخنان مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های دامی سازمان دام پزشکی کشور است که در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا انجام شده و برای این کار، زنده گیری، عقیم سازی، واکسیناسیون، نشانه گذاری و رها سازی پیشنهاد شده است. همچنین داریوش جهان پیما با غیرانسانی و غیرقانونی خواندن این کشتار، گفته بود به زودی طرح پیشنهادی با همکاری وزارت کشور و شهرداری ها به اجرا در خواهد آمد. (29 فروردین ماه)

همچنین در همین روز یاد شده جانشین (معاون) رییس جمهور و مدیرکل سازمان محیط زیست کشور در میان دوستداران زیست بوم و شهروندان آمده و با سپاس گذاری و پشتیبانی از آنان پیمان پیگیری از سوی سازمان خود را داده است. معصومه ابتکار در سخنان خود از ناتوانی (ضعف) قانون در برابر جانورانی مانند گربه و سگ گفته است و تدوین یک بخش نامه را برای پشتیبانی از حقوق این جانوران بایسته (ضروری) دانسته است. او در بخش دیگری از سخنان خود افزوده، همۀ مسولیت این رویداد بر دوش شهرداری است و شوراها و دهیاری ها نگرنده و بررسی کننده (ناظر) بر آن هستند و سازمان محیط زیست به گونۀ سرراست (مستقیم) در چنین رخدادهایی تکلیف قانونی ندارد، ولی چون پشتیبان جانوران هستیم به آن ورود پیدا می کنیم و از همۀ توانایی سازمان برای روشن شدن این پُرسمان بهره خواهیم برد. از سویی دیگر در همین روز مدیرکل سازمان محیط زیست استان از فرستادن فیلم سگ کشی و طرح شکایت در مراجع قضایی خبر داده است.( خبرگزاری ایرنا و روزنامه خبرجنوب، 30 و 31 فروردین ماه)

در یکم اَردی بهشت به بازگفت (نقل) از روزنامه خبرجنوب و در گفت و گو با ایرنا، ابتکار در نامه ای به وزیر کشور خواستار برخورد با گنهکاران (خاطیان) سگ کشی شده است. همچنین در این نامه خواستار ویرایش و سامان دادن (اصلاح)، به روز رسانی و اجرای کامل دستورکار وابسته به کنترل جمعیت سگ های رها شده که مسولیت آن را دبیرخانه ستاد مرکزی کنترل جمعیت جانوران جابه جا کنندۀ (ناقل) بیماری به انسان در زمینۀ معاونت امور عمرانی آن وزارتخانه بر دوش دارد، شده است.

اما با همۀ آن چه در بالا آمد اینک بشنویم سخنان شگفت انگیز دو مدیر شهری شیراز پس از همۀ این داستان ها :

فیلم سگ کشی که به تازگی درفضای مجازی پخش شده یک نیرنگ و زمینه سازی (توطئه) به زیان (برعلیه) مردم شیراز است! شهردار شیراز در جلسه شورای شهر گفت، برخی این نیرنگ را به راه انداخته اند تا جلو پیشرفت (توسعه) شهری را بگیرند.

پاک فطرت در بخشی از سخنان خود گفته است، اگر شهرداری شیراز برای سگ کشی پولی را پرداخت کرده قرارداد آن کجاست و پول این کار به چه کسی پرداخت شده است، شهرداری به هیچ روی این کار را انجام نداده و نمی دهد. او در دنباله افزوده است، به افراد نا آگاه هشدار می دهم با این موج سواری نمی توانند شهر شیراز را زیر پرسش ببرند و از رسانه ها خواهش دارم اجازه سو استفاده از این موقعیت را به افراد نا آگاه ندهند و مردم شیراز نباید اجازه دهند این هُواندازی ها (شایعات) دربارۀ شیراز روایی پیدا کند. (روزنامه خبرجنوب، یکم اَردیبهشت ماه)

برخی به دنبال آسیب زدن به چهرۀ شهر شیراز هستند و امروز جُستار نابود (معدوم) سازی سگ ها را بهانه کرده اند!

غلام مهدی حقدل در جلسه شورای شهر شیراز گفته است، من این موضوع را به شدت رد می کنم. کسانی که فیلم نابود سازی سگ ها را پخش کرده و آن را به شیراز انتساب داده اند افرادی بدخواه (مغرض) هستند که هیچ گونه سندی برای ادعای خود ارایه نمی دهند. فَرنشین (رییس) شورای شهر شیراز افزوده است، شورا و شهرداری هیات بررسی و پژوهش (تحقیق) تشکیل داده و موضوع را بررسی کرده و همۀ مدیران مجموعۀ شهرداری نیز با نشان دادن بیزاری (انزجار) از چنین رویدادی آن را محکوم و درآمدن (دخالت) درچنین کاری را نیز دروغ دانسته اند. (خبرجنوب همان).

حیف باشد که سگ وفا دارد / آدمی دشمنی روا دارد .   سگ بر آن آدمی شرف دارد / که دل دیگران را بیازارد (سعدی شیرازی)


فَرتورهایی (عکس ها) که در زیر می بینید با گوشی همراه گرفته شده است :


گردهمایی روبروی شهرداری

فرتورها از انجمن مهرگان است*پژوهشگر تاریخ وفرهنگ ایران راهنمای گردشگری - کُنشگر(فعال) میراث فرهنگی و زیست بوم - دبیرانجمن مهرگان
1394/02/07
بازدید : 2650


دیدگاه ها

فرهاد رهبری

سپاس از تارنمای مهرگان و بویژه کوشنده گرامی کدبان سیاوس آریا برای پیگیری و باز خورد و کنش فعالین و دوستداران حیوانات،پیرامون روشن نمودن این رویداد دلخراش

سیما

درود و سپاس از کوشش تارنمای مهرگان و جناب آریا مگر نه اینکه حکیم سخن فردوسی بزرگ می فرماید: میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است چه فرقی ست بین مور و سگ و ... به راستی کشتن جانوری بی گناه که در چرخه ی خلقت خداوند بدین شکل آفریده و پروریده و وجودش را بی شک بهره هایی ست بسیار چه دلیلی (شوندی) دارد جز ... اندیشه های نا آگاهانه و بیگانه شدن با این حقیقت روشن که ایرانی واقعی همواره خرد ورز بود و آگاه اندیش سرفراز و پاینده سرزمین جاوید نام ایران و عاشقان ایران

ستاره

با درود .این دشمنی با سگ بر میگردد به فرهنگی که سگ را نجس می داند و امروزه هم نگهداری سگ را فرهنگ غربی میدانند وبا آن مقابله میکنند در حالیکه ایرانیان از قدیم سگ را دوست داشته و نگهداری می کرده اند . ولی با ادغاماتی که در فرهنگ ایرانی از زمان حمله ی اعراب صورت گرفته کلا احترام و علاقه به این آفریدگان زیبای خداوند فراموش شده است.

دیدگاه خود را بنویسید