دشت بیضاء با طرح «جنگلانه» لبخند زد

یکشبه 24 تیر 1403

دشت بیضاء با طرح «جنگلانه» لبخند زد 

 

 

 

 

تارنمای فرهنگی مهرگان- گروه گردشگری، بخش زیست بوم- سیاوُش آریا*

 

دوست داران زیست بوم در طرحی ملی و هماهنگ در 17 شهرستان استان پارس (فارس) به مرکزیت انجمن خانه فرهنگ بوم گردان پارس در شیراز با طرحی به نام «جنگلانه»، بذرامید را در دل جنگل های رنجور این استان کاشتند. این برنامه هم زمان در 14 استان کشور در آدینه پنجم دی ماه برگزار شد.

به گزارش تارنمای فرهنگی مهرگان، «جنگلانه» همیاری ای است خودجوش به مناسبت «دهۀ تنوع زیستی» که با همکاری سَمَن ها (انجمن های مردم نهاد غیردولتی) و کُنشگران (فعالان) با آرمان تازه داشتن پهنه های (عرصه های) جنگلی و گوناگونی زیستی در سراسرکشور، شناخت و پشتیبانی (حمایت) از گونه های گیاهی دستخوش خطر بومی و آشنایی با روش کاشت آن ها که در بیشتر استان های کشور به انجام رسید.

این برنامه با سخنرانی تنی چند از مدیران اداره های وابسته (مربوطه) مانند، ادارۀ محیط زیست، ادارۀ منابع طبیعی و غیره آغاز شد. سپس محمد ثابت، مدیرعامل انجمن خانه فرهنگ بوم گردان پارس درسخنانی کوتاه دربارۀ طرح برنامه امروز نکاتی را بیان کرده و دردنباله، پیام فَرنشین (رییس) کل محیط زیست کشور، دکتر ابتکار را خواندند.

انجمن خانه فرهنگ بوم گردان پارس به عنوان ایده پرداز، هماهنگ کنندۀ ملی و برگزار کنندۀ طرح دراستان و شهرشیراز و با پشتیبانی و همراهی ادارۀ کل محیط زیست استان، سازمان بسیج سازندگی، ادارۀ منابع طبیعی، سازمان جنگل ها و مراتع، جهاد کشاورزی ، جمعیت هلال احمر، دانشجویان دانشگاه شیراز، انجمن پاک سازان طبیعت فارس، انجمن رفتگران طبیعت فارس، انجمن محلی تالاب کَمجان خرامه و انجمن مهرگان با کاشت بادام کوهی و بلوط، جان تازه ای را به جنگل های دشت بیضاء دادند.

 

احسان سمیع زاده، دبیرانجمن خانه فرهنگ بوم گردان پارس درهمین زمینه به تارنمای فرهنگی مهرگان می گوید : «بوم گردان، گروهی است که به جاهای دست نخورده (بکر) حضور پیدا می کند و افرادی که با این گروه همراه هستند را با طبیعت و فضای باز آشنا کرده و شیوه و روش نگهداری از طبیعت و بهرۀ خوب از آن را آموزش می دهد».

سمیع زاده ادامه می دهد : «این انجمن 7 سال است که راه اندازی شده و برنامه های خود را به گونۀ ماهیانه و گاهی هم هفتگی برگزار می کند. ما در 7 سال گذشته بیش از 60 برنامۀ پاک سازی طبیعت را اجرا کرده و در کنار آن برنامه های آموزشی در زمینۀ زیست بوم (محیط زیست)، کمک های اولیه (هلال احمر)، آموزش بهره وری از طبیعت، نهال کاری و بذرکاری، برنامه های کوه نوردی به همراه همایش های گوناگونی در همین زمینه ها داشته ایم و امسال درآذر ماه در نمایش گاه بین المللی «شهر زیبا» باشَنده (حاضر) بودیم».

دبیر انجمن خانه فرهنگ بوم گردان پارس دربارۀ  برنامۀ جنگل کاری آدینه می گوید : «برنامۀ امروز به مرکزیت انجمن ما در واقع از مهرماه، برنامه ریزی شده  و کارهای اداری و مکاتبات آن با ادارۀ محیط زیست، منابع طبیعی و آموزش و پرورش و همۀ ارگان هایی که دستی بر آتش داشتند، انجام شده بود. پس از آن، از سوی ما مکاتبات در همۀ استان ها انجام و برنامه ملی اعلام شد که در پایان توانستیم در 14 استان کشور و 17 شهرستان استان هم زمان از 6.30 بامداد تا 1 نیمروز پنجم دی ماه در دو منطقه دشت بیضاء و کامفیروز با تبلیغات بسیار زیاد و همکاری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان که در این زمینه بسیار کوشا بودند برنامه را برگزار کنیم».

محمد ثابت، مدیرعامل انجمن خانه فرهنگ بوم گردان پارس نیز، دربارۀ این برنامه به تارنمای فرهنگی مهرگان، می گوید : «این برنامه امروز با کوشش تشکل ها و سَمن ها و باشندگی پرتوان و اثرگذار آن ها رقم خورد. کُنشگران و دوست داران زیست بوم در این پهنه (عرصه) عاشقانه و بدون هیچ گونه چشم داشتی درشرایط سخت کوهستانی و با ژرف نگری و توجه کافی«جنگلانه» کردند. مردم در این طرح، اقدام به کُپه کاری کرده و بذر بلوط و بادام کوهی کاشتند».

ثابت ادامه می دهد : «پیشنهاد من این است که نقش مردم دراین دست برنامه ها دیده شود. این کار وابسته به سمَن ها و تشکل ها است. مردمی که در سراسر کشور دغدغه و حساسیت خود را نسبت به بحران و آسیب های جدی جنگل های کشور با باشندگی شان به نمایش گذاشتند. واقعیت نگهداری و حفاظت و زنده سازی (احیای) رویشگاه ها وجنگل ها جز به دست پرتوان خود مردم شدنی نیست و درکنار آن باید کوشش های دو چندان (مضاعف) از سوی دستگاه های دولتی باشد».

مدیرعامل انجمن خانه فرهنگ بوم گردان پارس دربارۀ شوَند (دلیل) نام گذاری «جنگلانه»، می گوید : «این نام همراه با گام و حرکتی است که جنگل در آن نقش پر رنگی دارد و «انه» پسوند انجام کار است که در جنگل مفهوم پیدا می کند».

این کارشناس زیست بوم در بخش پایانی سخنان خود می افزاید : «آرمان بنیادین ما، سرسبزی و سلامت طبیعت است. و شعارما این است، یاران لب هایتان خندان، دل هایتان شادان، از با هم بودنی چنین پاک از یاریِ زمینی چنین سبز».

در دنبالۀ این گفت و گو، شهلا ایادی، دبیرانجمن پاک سازان طبیعت فارس به ما می گوید : «این دومین برنامۀ کاشت نهال و بذراین انجمن بوده است. نخستین برنامه درسال گذشته در«دشت بَرم» کازرون انجام گرفت  که ما دردرازای سال گذشته با پیگیری و سرکشی از این منطقه، خوش بختانه شاهد به نتیجه رسیدن و ثمر دادن بذرها و نهال ها بودیم».

دبیر انجمن پاک سازان طبیعت فارس ادامه می دهد : «برنامۀ امروز، یک دست و خوب بود و جای خشنودی دارد که در بیشتر استان ها و گوشه گوشۀ آن اجرا شده و یک برنامۀ ملی بوده است. با این همه امیدوارم که این کارها به گونۀ نمایشی نباشد و بتوانیم با سرکشی از آن نگهداری و پاس داری کنیم».

ایادی دربخشی دیگری از سخنان خود می گوید : «ما انجمن ها باید بدون گردآوری مدیران دولتی بتوانیم کارخود را انجام دهیم. زیرا بنای کارسمن ها همان گونه که از نامشان پیدا است، سازمان های مردم نهاد غیردولتی هستند و به مردمی بودن آن پیوند دارد. مدیران دولتی بهتر است در پایان از ما پشتیبانی کنند».

این کُنشگر زیست بوم می افزاید : «ما دو سال است که پیاپِی برنامه داریم و تا کنون 55 برنامه پاک سازی طبیعت برگزار کرده ایم. درکنار آن نیز، درسال گذشته در نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران شرکت کردیم و امسال نیز درآذر ماه درنمایشگاه بین المللی «شهرزیبا» باشَنده بودیم».

ایادی در پایان سخنان خود می گوید : «نگذاریم که بمیرد جنگل ها که جهان خواهد مرد».

لیلی محمد پور، دبیرکارگروه زیست بوم انجمن مهرگان نیز، با باشندگی خود دراین برنامۀ ملی به ما می گوید : «جنگل ریه های زمین است، بیاییم با گرامی داشت و احترام به طبیعت، به زمین پرمهر، جان ببخشیم. زمینی که ما درآن زندگی می کنیم مانند، مادری است که ما را درآغوش خود گرفته و برکتش را از آنِ ما می کند. از همین روی ما باید با رفتارهای بخردانه و آگاهانه به این زمین (مادر) با مهربانی و برگزاری این گونه برنامه ها جانی دوباره دهیم».

دبیرکارگروه زیست بوم انجمن مهرگان ادامه می دهد : «آرمان ما از این برنامۀ ملی، فرهنگ سازی و شناساندن ارزش خاک و زمین به افرادی است که نسبت به زیست بوم خود بی تفاوت بوده و یا آگاهی ندارند و با خراب کردن و آسیب به زیست بوم و پیرامون خود نا آگاهانه این میراث طبیعی اهورا داده و ارزشمند را به نابودی می کشانند و این گام و حرکتی است برای بیدارسازی آنان».

این کُنشگر زیست بوم می افزاید : «خوش بختانه انجمن های زیست بومیِ زیادی دراستان مشغول به کارهستند که بدون هیچ گونه پشتیبانی مالی و به گونۀ  مردم نهاد و خودجوش به گونۀ هفتگی برنامه های پاک سازی در نزدیکی شیراز و پیرامون آن و درپهنۀ استان انجام می دهند».

محمدپور دربخش دیگری ازسخنان خود می گوید : «انجمن مهرگان هم در این برنامۀ ملی و هم زمان، خویشکاری (وظیفه) خود دانسته و با دیگر انجمن های زیست بومی کوشا همگام شد. این انجمن بر آن است تا در زمینۀ زیست بوم برنامه های پی در پِی و هماهنگی را درکنار برنامه های آموزشی درآینده آماده سازی کند».

او دربارۀ برنامۀ امروز نیز به ما می گوید : «دراین برنامه شیوه و روش کاشت بلوط و بادام کوهی به شرکت کنندگان، آموزش داده شد و جان تازه ای به رُوان (روح) زمین دمیده شد».

محمدپوردرپایان می افزاید : «همۀ ما باید هنگامی که به درون طبیعت می رویم آگاهانه و مسوولانه گام بر این میراث ارزشمند بگذاریم تا برکتش را فردا نیز، به فرزندان مان ببخشد».

به گزارش تارنمای فرهنگی مهرگان، در پایان برنامه، مدیران برخی از انجمن ها با گلایگی از این که چرا در پوستر برنامه نشان وارۀ (لوگو) انجمن های زیادی درشیراز وجود دارد ، ولی حتا یک تن از هَموندان (اعضای) آنان هم باشَنده نبودند خواستار پیشگیری ازگام های نمایشی در این گونه برنامه ها که به گونۀ ملی برگزار می شود، شدند.

این برنامه ملی هم زمان دراستان های تهران، مازندران، کرمانشاه، ایلام، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، اسپهان (اصفهان) و خراسان جنوبی و شهرستان های آنان برگزار شد.

دراستان پارس (فارس) نیز، این برنامه درشهرستان های استهبان، اقلید، دشت ارژن، کازرون، پیروزآباد، لامرد، نورآبادممسَنی، پاسارگاد، زرین دشت، کامفیروز، ارسنجان، نی ریز، مرودشت، سپیدان، فسا و تالاب کَمجان خرامه، هم زمان و با هماهنگی دریک ساعت برگزار شد.

 

در زیر نگاره های (تصاویر) برنامه مرکزی که در آغاز جادۀ  شیراز به بیضاء انجام شد را ببینید :


 

ثابت،مدیرعامل انجمن بومگردان پارس، پیام دکتر ابتکار را خواندند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابراهیمی کارنامی،فرنشین اداره محیط زیست استان پارس

 

سمیع زاده، دبیر انجمن بومگردان پارس

 

شهلا ایادی، دبیر گروه پاک سازان طبیعت فارس

 

کارمندان محیط زیست نیز در این برنامه همکاری داشتند

 

کوشش های برخی از بانوان ستودنی بود

 

گروه های دانشجویی دانشگاه شیراز نیز در این برنامه باشنده بودند

 

هموند انجمن مهرگان

 

هموندان بوم گردان پارس

 

هموندان پاک سازان طبیعت فارس

 

 

 

*پژوهشگرتاریخ و فرهنگ ایران- کُنشگر(فعال) میراث فرهنگی، گردشگری و زیست بوم- دبیر انجمن مهرگان

 1393/10/08
بازدید : 2748


دیدگاه ها

فرهاد

سپاس برای این کار بایسته و شایسته و فرتورهای خوب و گویا بمانند همیشه،امید به اینکه این دست کارهای ارزشمند به همت و همراهی انجمنهای مردم نهاد پیوسته ادامه یابد و هر یک از ما به نوبه خود در نگاهداشت وپاسداشت زیست بوم خود کوشا باشیم

خاطره توانا

درود بر شما سپاس از شما كه اين خبر رو اعلام كرديد. گروه رفتگران طبيعت استان پارس نيز با كاشت بلوط در منطقه كامفيروز در طرح جنگلانه شركت كردند.

shahla ayadi

سپاس از شما جناب اریا.

دیدگاه خود را بنویسید