خانۀ داریوش هخامنشی پاک سازی شد

یکشبه 24 تیر 1403

خانۀ داریوش هخامنشی پاک سازی شد
 

 

 

 

 
 
تارنمای فرهنگی مهرگان گروه گردشگری، بخش زیست بوم سیاوُش آریا*
 
دوست داران و کُنشگران میراث فرهنگی در آیینی هم زمان و ملی، خانۀ داریوش هخامنشی را پاک سازی کرده تا این میراث جهانی برای اِستقبال گردشگران نوروزی آماده شود.
به گزارش تارنمای فرهنگی مهرگان، آیین پاک سازی هم زمان محوطه های میراث جهانی و میراث فرهنگی از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری سازمان های مردم نهاد (انجمن ها) در آستانۀ سال نو در مجموعۀ جهانی پارسه (تخت جمشید) برگزار شد. در این آیین انجمن مهرگان شیراز به همراه دوست داران و کُنشگران (فعالان) میراث فرهنگی و زیست بوم و انجمن های میراث فرهنگی شهرستان مَرودشت و دانشجویان دانشگاه هنر و آپادانای شیراز به پاک سازی محوطه و حریم پارسه پرداخته و میراث جهانی پارسه را در آستانۀ سال نو برای باشَندگی (حضور) مردم و گردشگران آماده کردند.
در همین زمینه، علی رضا عسگری چاوِردی، باستان شناس با گرایش هخامنشی به تارنمای فرهنگی مهرگان گفت : « اَرج گذاری (احترام) به میراث فرهنگی، اَرج نهادن به خود ما است. در کل در هنگام آغاز سال نو، همان گونه که ما در قدیم باور به بازگشت روان درگذشتگان و فرَوَهرها به خانه هایمان داشته ایم و این مکان ها را تمیز نگه داشته، تا فرَوهرها به خانه ها بازگردند و بینندۀ شادی باشند، باید خانۀ داریوش و کورش و دیگر بزرگان این سرزمین را تمیز و پاکیزه نگه داریم. زیرا فرَوهرِ آن ها هم در آغاز سال برمی گردند و به پارسه و پاسارگاد و دیگر یادمان های تاریخی، بستگی به شرایط فرد درگذشته و یادمان خویش، سر می زنند. باید دانست که این ها بزرگان و نام آوران تاریخ ما هستند و باید بدانند که مردمشان در این روز شاد هستند. به ویژه شهریاری همانند داریوش هخامنشی یا همان داریوش یکم که بهترین پند و اَندرزها و فرمان ها را برای ما در سنگ نبشته های نقش رستم به یادگار گذاشته اند. داریوش بزرگ همواره خواهان آن بود که دل مردمانش شاد باشد و همواره آرزوی شادی را برای آنان داشت. پس ما هم امروز باید به اَرج (حرمت) این بزرگان سرزمینمان، آنانی که این کشور بزرگ را، ایران بزرگ را بُنیاد گذاشته اند و تمدن بزرگ جهانی ایران را شکل دادند، آرام آرام در آستانۀ سال نو و جشن جهانی نوروز، پارسه که خاستگاه شاهنشاهی بزرگ هخامنشیان بوده را تمیز و پاکیزه نگه داریم».
دکتر عسگری چاوِردی در دنبالۀ سخنانش افزود : « پاک سازی پارسه هم اَرج نهادن به بزرگان و شهریاران هخامنشی است و هم اَرج گذاری به خودمان. زیرا هم میهنان ما در جشن جهانی نوروز از سراسر کشور به پارسه می آیند تا این میراث جهانی را ببینند. آنان دوست دارند تا در محیطی تمیز حضور داشته باشند. همچنین این پاکیزگی بخشی از فرهنگ نژادۀ ایرانی است. پاک سازی یادمان های تاریخی برای ما ایرانیان بسیار ارزشمند است. زیرا هم زمان با خانه های خودمان، خانه های بزرگان سرزمینمان را که درگذشته اند و دیگر نیستند را نیز پاک سازی کرده و تمیز نگه می داریم. این کار بیانگر این است که ما همیشه وامدار میراث مان بوده و یک فرد میراثی هستیم. مردم این ویژگی را دارند که میراثی و تاریخی می اندیشند. مردمی که دوست ندارند از بزرگان خود جدا شده و دور باشند. ارزش زندگی کردن با بزرگان این سرزمین در این است که ما با گذشتگان مان در پیوند بوده و همواره هستیم. از همین روی است که دوست داریم آن چه از آثار بزرگان برجای مانده است را همانند خانه ها و دل هایمان در آغاز سال نو تمیز و زنده نگه داشته و اَرج آنان را پاس بداریم».
استاد حسن راهساز، مرمت گر قدیمی پارسه و یادمان های تاریخی نیز در همین زمینه به تارنمای فرهنگی مهرگان گفت : « من بسیار خشنود هستم که گروهی از دوست داران میراث فرهنگی امروز گِرد هم آمده و به پاک سازی این میراث جهانی سرگرم هستند. همین امروز که من با مهمانان برون مرزی (خارجی) و گردشگران از پارسه بازدید می کردیم، بینندۀ این کوشش شما دوست داران میراث فرهنگی بودم و این رُخداد بسیار ارزشمندی است. این گونه کارها خویشکاریِ (وظیفه) همۀ ایرانیان است که سازه های تاریخی را همیشه نگهداری و پاسداری کرده و تمیز نگه دارند. ما امروز بسیار خشنود از پدیداری چنین رویدادی به ویژه در پارسه و پاسارگاد هستیم. اگر ما همیشه این محوطه های تاریخی را تمیز نگه بداریم، خودش یک نمادی خواهد شد از فرهنگ ایرانی و کوشا بودن مردم ما در پاسداشت یادمان های تاریخی و فرهنگی این سرزمین. در پایان نیز از شما انجمن های میراث فرهنگی سپاس گذار هستیم که بدون هیچ گونه چشمداشتی دل در گِرو این سرزمین اهورایی دارید».
در آیین پاک سازی میراث جهانی پارسه، کوچک و بزرگ آمده بودند تا نشان دهند هنوز هم پس از گذشت 25 سَده، شکوه و بزرگی شهریاران هخامنشی را به یاد دارند و آنان را اَرج می نهند. آمده بودند تا بگویند پاسدار و نگاه بان یادگار پاک نیاکانشان بوده و خواهند بود.
در آیین پاک سازی میراث جهانی پارسه، برخی از کارمندان بخش اداری نیز شرکت داشته و همکاری کردند. مدیر روابط عمومی پایگاه جهانی پارسه که خود در اَمر پاک سازی همکاری داشتند به تارنمای فرهنگی مهرگان گفت : « امروز آدینه بیستم اِسپندماه است و تنها ده روز مانده به جشن جهانی نوروز. بسیار خشنود هستیم که این رُخداد که آن را باید به فال نیک گرفت، روی داد. امروز هم زمان با سراسر کشور طرح ملی پاک سازی محوطه های تاریخی با همکاری سازمان های مردم نهاد و کُنشگران میراث فرهنگی به گونۀ خودجوش به جریان افتاد. این آیین هر چند به ظاهر جنبۀ نمادین داشت، ولی تاثیر آن نهادینه شدن فرهنگ پاکیزگی و تمیز نگه داشتن محوطه های تاریخی و باستانی است. زیرا این یادمان ها برای ما بسیار ارزشمند هستند. در این برنامۀ ملی نزدیک 150 تَن (نفر) از دوست داران میراث فرهنگی شرکت داشته و به پاک سازی این میراث جهانی پرداختند. نکتۀ چشمگیر این آیین، باشَندگی نوجوانان و بزرگ ترها که پیران با تجربۀ این سرزمینند، در کنار هم بود. چیز دیگری که باید از آن یاد کنم، این است که مردم ما اگر در جاهای دیگر با هم همبستگی ندارند، ولی در این گونه موارد ملی و به ویژه دربارۀ میراث جهانی پارسه همبستگی خوبی دارند و این را بارها نشان داده اند. گواه آن نیز، آمار بازدیدهای نوروزی از پارسه است که همیشه بیشتر از دیگر مکان های تاریخی کشور بوده است».
اعظم روستایی در بخش دیگری از سخنانش افزود : « پارسه باید همیشه تمیز نگه داشته شود و این خویشکاری همۀ ایرانیان است که در پاسداشت و نگهداری این میراث جهانی بی همتا کوشا باشند. از سویی، برگزاری چُنین آیین هایی بسیار سودمند است و حتا گردشگران برون مرزی نیز امروز بینندۀ کوشش های دوست داران میراث فرهنگی بودند و این تاثیر به سزایی داشت و تبلیغ خوبی برای کشور و محوطۀ جهانی پارسه است. همچنین بَنری که برای این برنامۀ ملی آماده شده بود را برخی از انجمن ها و مردم به رسم یادبود دَستینه (امضاء) کردند و این حرکت نمادین مُهر تاییدی بود به این گام ارزنده که تاثیر خود را در آینده خواهد گذاشت. در پایان امیدوارم که این گونه کارهای فرهنگی سالانه و فصلی نباشد و پیوسته و همیشگی دنبال شود. زیرا فرهنگ ایرانی از دیرباز فرهنگ پاکیزگی و آراستگی بوده است و این آراستگی را می توان در سنگ نگاره ها و نقش های برجای مانده از دورۀ هخامنشیان را در پارسه دید. به هر روی ما پارسه را دوست داریم و فَر ایران گرامی را می ستاییم. و آرزومندیم که نسل جوان هم این پاکیزگی و آراستگی را در زندگی خود نهادینه کند و به کار گیرد».
آیین پاک سازی میراث جهانی پارسه از ساعت 8 بامداد آدینه بیستم اِسپندماه آغاز و تا نیمروز به درازا کشیده شد.
 

 

 

 

 

 

بانو یوتاب، هنرمند نقاش و تندیس سازی که دغدغه های زیست بومی دارد

بانو روستایی، مدیر روابط عمومی پایگاه جهانی پارسه، بنر برنامه را به نشانه یادبود امضاء کردند

 

 

کاخ تچر، نخستین بخش پارسه که در سال 518 پیش از میلاد به فرمان داریوش بزرگ برپا شد

 

 

 

 

 

 

 


 

*پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران – راهنمای گردشگری – دبیر انجمن مهرگان – کُنشگر میراث فرهنگی، گردشگری و زیست بوم – خبرنگار آزاد1395/12/22
بازدید : 2943


دیدگاه ها

دیدگاه خود را بنویسید