تارنمای فرهنگی مهرگان
درگذشت یک بانوی شاهنامه پژوه

بخش : شاهنامه

تصویر موجود نمی باشد

ماه : آبان

2601 :تعداد بازدید

فایل ضمیمهتارنمای فرهنگی مهرگان گروه ادبیات، بخش شاهنامه فردوسی سیاوُش آریا*

 

بانو فرانک دوانلو، شاهنامه پژوه جوان کشورمان شامگاه امروز، دهم آبان ماه در خانۀ خود در شهریار تهران درگذشت. او افزون بر کار در زمینۀ شاهنامه، پژوهش های گسترده ای را نیز بر روی جشن های ایرانی انجام داده بود.

به گزارش تارنمای فرهنگی مهرگان، این بانوی شاهنامه پژوه در درازای (طول) زندگی خود همواره پشتیبان (حامی) جوانان بوده و از هیچ کوششی در این راه دریغ نمی ورزیده و با انجمن ها (سازمان های مردم نهاد غیردولتی) همکاری های فراوانی را داشت.

بانو دوانلو در زمینۀ جشن های ایرانی نیز پژوهش هایی را به سرانجام رسانیده بود که جُستارهای جشن مهرگان، جشن تیرگان و اِسپندگان، نمونه ای از آنان به شمار می آید. او همچنین در زمینۀ ویراستاری  نیز کار کرده بود.

از دیگر فعالیت های فرهنگی وی کارهای اجرایی بود که در اواخر دهۀ  70 با بازدیدهای میدانی از یادمان های هخامنشی پارسه (تخت جمشید)، نقش رستم و پاسارگاد در اجرای چاپ چندین کتاب در این زمینه همکاری داشت.

از آثار چاپ شدۀ این شاهنامه پژوه می توان از دفترهای، پارسی نگاشته شاهنامه فردوسی، رویدادهای تاریخ دار شاهنامه فردوسی، فرهنگ نام های ایرانی بر بنیاد شاهنامه فردوسی، راهنمای نمودار شاهنامه فردوسی دوره پیشدادیان و کیانیان، گات های زرتشت (متن تطبیقی بر پایۀ هشت برگردان پارسی) و بانوان شاهنامه (ارنواز، شهرناز و فرانک) زیر چاپ نام برد.

فرانک دوانلو در دفتر پژوهشی خود پارسی نگاشته شاهنامه فردوسی، آورده است : «خواندن و دانستن داستان‌های شاهنامه بر هر ایرانی بایسته است.. این دفتر به مردمان سرفراز و سرزمین اهورایی پیشکش شده، باشد که سرگذشت پیشینیان و پیوستگی سرنوشت‌هایی که با پندِ آموزگار زمانه سرفرازی یافتند و یا آنان که سبب پیدایش کُنش‌ها و منش‌های دون فرهنگ آریایی شدند، آشنا گردیم«.

به گزارش تارنمای فرهنگی مهرگان، انگیزۀ مرگ این بانوی جوان هنوز روشن نیست، ولی به گفتۀ نزدیکان وی باید ایست قلبی باشد. فرانک دوانلو زادۀ  25 اَردیبهشت 1350 بود.

تارنمای فرهنگی مهرگان در گذشت این شاهنامه پژوه را آرامش باد گفته و از پروردگار جان و خرد برای خانواده ارجمندشان شکیبایی آرزو دارد.

 

 

 


*پژوهشگرتاریخ و فرهنگ ایران راهنمای گردشگری کُنشگرمیراث فرهنگی،گردشگری و زیست بوم دبیرانجمن مهرگان


1394/08/10 - 8:23 PM


دیدگاه های شما
 


نام : زهرا شاهرخی


دیدگاه : باور نمی کنم. از خبر شوک شدم. کارهای ارزنده ای در زمینه فرهنگ و شاهنامه پژوهی انجام داده بود. روانش شاد و یادش گرامی


پاسخ شما :


نام : هما ارژنگی


دیدگاه : هزاران دریغ و افسوس که چنین گوهر ارجمندی پیش هنگام و نا بهنگام یارانش را تنها گذاشت و نتوانست یادمانهای گرانقدرش در دسترس همگان بگذارد .روان پاکش به سپنتا مینوی ، جاودان شاد باد. با اندوه بازماندگانش همدلی دارم


پاسخ شما :


نام : ارياچهر


دیدگاه : درود سياوش جان. سپاس از نوشتار و پيامت. يادش گرامي و گروسمان اهورايي جايگاهش باد


پاسخ شما :


نام : پرزیوند


دیدگاه : روانشان شاد یادشان همیشه گرامی


پاسخ شما :
    
 
دیدگاه خود را راجع به این گزارش بنویسید

نام شما:

 
   
پست الکترونیک:  
   
   

:دیدگاه شما

 
   
 
http://www.20script.ir