حریم آثار تاریخی و چالش های پیرامون آن

1396/05/01

مشاهده گزارش

حریم آثار تاریخی و چالش های پیرامون آن

 

گروه میراث فرهنگی

1396/05/01 مشاهده گزارش

تعرض سودجویان به آتشکدۀ «سپرو» در نایین

 

گروه میراث فرهنگی

1396/04/30 مشاهده گزارش

بانوی هنرمند پارسی ، خواهان صلح در جهان است

 

گروه فرهنگ و هنر

1396/04/28 مشاهده گزارش

آیین نکوداشت شاپور شهبازی برگزار شد / درخواست نام گذاری خیابانی به نام استاد

 

گروه باستان شناسی

1396/04/26 مشاهده گزارش

بررسی های باستان شناسی در تُل هفت هزار سالۀ «پیر»

 

گروه باستان شناسی

1396/04/24 مشاهده گزارش

آتشکده چیست؟

 

گروه تاریخ

1396/04/22 مشاهده گزارش

روستای تاریخی قلات دیگر نفس نمی کشد!

 

گروه میراث فرهنگی

1396/04/22 مشاهده گزارش

قصر فیروزه، عمارت زرنگار ارفع الدوله را در گرجستان ببینید

 

گروه گردشگری

1396/04/20 مشاهده گزارش

ِانفجارهای مَهیب در کوه «بَرم دِلک»/ آثار ساسانی در خطر حذف

 

گروه میراث فرهنگی

1396/04/19 مشاهده گزارش

راهکاری برای پیشگیری از نابودی کتیبۀ ساسانیِ «تنگ بُراق»

 

گروه میراث فرهنگی

1396/04/14 مشاهده گزارش