نشست «تخت جمشید و جهانگردان اروپایی» برگزار شد

1396/06/25

مشاهده گزارش

نشست «تخت جمشید و جهانگردان اروپایی» برگزار شد

 

گروه میراث فرهنگی

1396/06/25 مشاهده گزارش

وضعیت دردناک بنای ستون دار و بی همتای اَندیکا

 

گروه میراث فرهنگی

1396/06/20 مشاهده گزارش

شاپور شهبازی، نمود عشق بود

 

گروه باستان شناسی

1396/06/13 مشاهده گزارش

آثار تاریخی شیراز ، محلی برای فروش مواد خوراکی!

 

گروه میراث فرهنگی

1396/06/13 مشاهده گزارش

غار «کَرفتو» ، غارِ یادگاری نویسی ها!

 

گروه میراث فرهنگی

1396/06/11 مشاهده گزارش

جای خالی حکمروایی نیک در شهرها

 

گروه میراث فرهنگی

1396/06/08 مشاهده گزارش

اجرای طرح های میراث فرهنگی بوشهر در هفتۀ دولت

 

گروه گردشگری

1396/06/07 مشاهده گزارش

تعرض اوقاف در بنای ملی معبد کنگاور!

 

گروه میراث فرهنگی

1396/06/02 مشاهده گزارش

رییس جمهور روحانی ! میراث فرهنگی ، ادارۀ راه و شهرسازی نیست

 

گروه میراث فرهنگی

1396/05/30 مشاهده گزارش

اَمرداد بهار دریا و نوروز شبانی

 

گروه جشن های ایرانی

1396/05/16 مشاهده گزارش