گوردخمۀ «چشمه تخت جمشید» خط خطی شد

1398/06/11

مشاهده گزارش

گوردخمۀ «چشمه تخت جمشید» خط خطی شد

 

گروه میراث فرهنگی

1398/06/11 مشاهده گزارش

نیایشگاه پیر سبز، عاشقانش را فراخواند

 

گروه میراث فرهنگی

1398/03/28 مشاهده گزارش

سنگ نگارۀ ایزد بانوی ایلامی، همچنان در خطر است

 

گروه میراث فرهنگی

1398/03/18 مشاهده گزارش

روز بزرگداشت فردوسی در شیراز برگزار شد

 

گروه ادبیات

1398/02/30 مشاهده گزارش

شهرجهانی بیشاپور را با موزه ببینید

 

گروه میراث فرهنگی

1398/01/25 مشاهده گزارش

زخم مرمت های ناشیانه به پل تاریخی«کوچه» کرمانشاه

 

گروه میراث فرهنگی

1397/12/14 مشاهده گزارش

معدن سنگِ هخامنشیِ مَرودشت، گنج پنهان ایران

 

گروه میراث فرهنگی

1397/11/24 مشاهده گزارش

میراث جهانی شوش را فدا نکنید

 

گروه میراث فرهنگی

1397/11/14 مشاهده گزارش

میراث جهانی تخت جمشید، نماد فرهنگ ایرانی

 

گروه گردشگری

1397/10/28 مشاهده گزارش

برگزاری کارگاه پایش محیط های موزه ای در راه موزه سبز در تخت جمشید

 

گروه میراث فرهنگی

1397/10/13 مشاهده گزارش