میراث جهانی تخت جمشید، نماد فرهنگ ایرانی

1397/10/28

مشاهده گزارش

میراث جهانی تخت جمشید، نماد فرهنگ ایرانی

 

گروه گردشگری

1397/10/28 مشاهده گزارش

برگزاری کارگاه پایش محیط های موزه ای در راه موزه سبز در تخت جمشید

 

گروه میراث فرهنگی

1397/10/13 مشاهده گزارش

موزۀ جیرفت، گنجینه ای کوچک از تمدنی بزرگ

 

گروه باستان شناسی

1397/10/09 مشاهده گزارش

سرنوشت شوم میراث جهانی پیروزآباد

 

گروه میراث فرهنگی

1397/09/30 مشاهده گزارش

دِیر ساناهین در شمال ارمنستان

 

گروه گردشگری

1397/09/24 مشاهده گزارش

فاجعه ای که گریبانگیر شهر باستانی دارابگِرد شده است

 

گروه میراث فرهنگی

1397/09/18 مشاهده گزارش

مارکوس گریگوریان و موزۀ شرق نزدیک ایروان

 

گروه گردشگری

1397/09/16 مشاهده گزارش

نقوش موسیقایی در هنرهای تجسمی ایران بررسی شد

 

گروه فرهنگ و هنر

1397/09/03 مشاهده گزارش

روزگار ناخوش تنها بادگیر تاریخی داراب

 

گروه میراث فرهنگی

1397/08/28 مشاهده گزارش

زخم دیوارنویسی برپیکرۀ خانۀ تاریخی سوخکیان

 

گروه میراث فرهنگی

1397/08/27 مشاهده گزارش