تارنمای فرهنگی مهرگان
روز «کورش» به میان مردم آورده شد

بخش : جشن های ایرانی

تصویر موجود نمی باشد

ماه : آبان

2353 :تعداد بازدید

فایل ضمیمهتارنمای فرهنگی مهرگان گروه جشن های ایرانی فرزانه خسروی*

 

انجمن مهرگان به انگیزۀ 7 آبان، روز بزرگ داشت «کورش» و آشنایی بیشتر شهروندان با چنین روزی، با پخش شیرینی به میان مردم رفته و با آگاهی رسانی این جشن را شادباش گفت.

به گزارش تارنمای فرهنگی مهرگان ، کُنشگران (فعالان) میراث فرهنگی و دوستداران تاریخ و فرهنگ ایران در شیراز به انگیزۀ روز «کورش» به خیابان های شهر رفته و با پخش شیرینی این روز را یادآوری کرده و پاس داشتند. دبیرانجمن مهرگان در همین زمینه به اَمرداد گفت : « سه سال پیش به گونۀ تنهایی در روز 7 آبان به یکی از خیابان های شهر رفته و با پخش شیرینی در میان مردم و آگاهی رسانی این روز را گرامی داشتم. بازخورد این حرکت خوب بود و با پرسش های بسیاری رو به رو شدم. از همین روی امسال نیز بر آن شدم که با همکاری دوستانم در انجمن این کار را پِی گرفته و انجام دهم».

سیاوُش آریا افزود : « امسال نیز در روز 7 آبان با هَموَندان (اعضای) انجمن به میان شهروندان شهر رفته و با پخش شیرینی و بیان انگیزۀ این کار و آگاهی رسانی، در واقع روز کورش را پاس داشتیم. چیزی که باید از آن نام برده شود، بازخورد این گام کوچک است که بسیار چشمگیر بود و مردم را برای دَمی به اندیشه وا داشت».

این پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران در بخش دیگری از سخنانش به اَمرداد گفت : « آرمان ما از این کار افزون بر آشنا ساختن مردم با چنین روزی و پاس داشت روز کورش، یادآوری به مدیران فرهنگی کشور نیز بوده است. زیرا ما خواستار ثبت چنین روزی در سالنمای (تقویم) رسمی کشور هستیم. این کمترین کاری است که می توان برای شهریار بزرگ هخامنشی که جهانیان او را ستوده و می ستایند، کرد. ما خواهانیم که این روز بزرگ در گاهشمارها آورده شود تا افزون بر آشنایی مردم، بتوان چنین روزی را با برپایی برنامه های گوناگون و درخُور هر ساله برگزار کرد. همچنین می توان به این روز از دیدگاه گردشگری نیز نگاه کرد و با تبلیغات زیبنده و برگزاری هَمایش ها، خُنیاگری، نمایش فیلم و... دیگر کشورها را به سوی ایران سرازیر کرده و سود فراوانی را برای دولت و مردم به دست آورد و از رکود اقتصادی کشور پیشگیری کرده و پیشه های (شغل) نو پدید آورد».

 

در زیر نگاره هایی را که 7 آبان در شیراز گرفته شده است را ببینید :*خبرنگار اَمرداد1394/08/08 - 9:49 AM


دیدگاه های شما
 


نام : زربانو منصوری


دیدگاه : با درود فراوان وسپاس از پاسداشت آزادی خواه بزرگ ورهایی بخش تاریخ کورش بزرگ ، پدر ایران زمین . این کارمهرگان مانند سایر کارهای دیگر مایه سربلندی وامیدواری است . شاد وپاینده وپویا باشید.


پاسخ شما :
    
 
دیدگاه خود را راجع به این گزارش بنویسید

نام شما:

 
   
پست الکترونیک:  
   
   

:دیدگاه شما

 
   
 
http://www.20script.ir