سرگذشت شاه‌نامه تهماسبی، یکی داستان ا‌ست پرآب چشم

1399/04/13

مشاهده گزارش

سرگذشت شاه‌نامه تهماسبی، یکی داستان ا‌ست پرآب چشم

 

گروه میراث فرهنگی

1399/04/13 مشاهده گزارش

تله کابین درتاق بستان، تیرخلاص به تاریخ و طبیعت منطقه است

 

گروه میراث فرهنگی

1399/04/08 مشاهده گزارش

مرمت بخش دیگری از آرامگاه خشیارشا در نقش رستم

 

گروه میراث فرهنگی

1399/04/05 مشاهده گزارش

قلعۀ نارنجستان داراب، قلعه ای که آب می رود!

 

گروه میراث فرهنگی

1399/04/04 مشاهده گزارش

بنای «قدمگاه چاشتخوار»، اثری ناشناخته و رازآلود

 

گروه باستان شناسی

1399/03/29 مشاهده گزارش

گوردَخمۀ «آبشخور رستم» جانی دوباره گرفت

 

گروه میراث فرهنگی

1399/03/25 مشاهده گزارش

آسیاب ها در کتاب «آسیاب های ایران» زنده شد

 

گروه فرهنگ و هنر

1399/03/24 مشاهده گزارش

گورستان کهنۀ «دِهمورد» در سراشیبی نابودی

 

گروه میراث فرهنگی

1399/03/20 مشاهده گزارش

زخم یادگاری نویسی ها بر پیکرۀ گوردخمۀ «آبشخور رستم»

 

گروه میراث فرهنگی

1399/03/14 مشاهده گزارش

خانۀ تاریخی توتونچی، دُردانۀ بافت قدیم شیراز

 

گروه گردشگری

1399/03/11 مشاهده گزارش