شهرجهانی بیشاپور را با موزه ببینید

1398/01/25

مشاهده گزارش

شهرجهانی بیشاپور را با موزه ببینید

 

گروه میراث فرهنگی

1398/01/25 مشاهده گزارش

زخم مرمت های ناشیانه به پل تاریخی«کوچه» کرمانشاه

 

گروه میراث فرهنگی

1397/12/14 مشاهده گزارش

معدن سنگِ هخامنشیِ مَرودشت، گنج پنهان ایران

 

گروه میراث فرهنگی

1397/11/24 مشاهده گزارش

میراث جهانی شوش را فدا نکنید

 

گروه میراث فرهنگی

1397/11/14 مشاهده گزارش

میراث جهانی تخت جمشید، نماد فرهنگ ایرانی

 

گروه گردشگری

1397/10/28 مشاهده گزارش

برگزاری کارگاه پایش محیط های موزه ای در راه موزه سبز در تخت جمشید

 

گروه میراث فرهنگی

1397/10/13 مشاهده گزارش

موزۀ جیرفت، گنجینه ای کوچک از تمدنی بزرگ

 

گروه باستان شناسی

1397/10/09 مشاهده گزارش

سرنوشت شوم میراث جهانی پیروزآباد

 

گروه میراث فرهنگی

1397/09/30 مشاهده گزارش

دِیر ساناهین در شمال ارمنستان

 

گروه گردشگری

1397/09/24 مشاهده گزارش

فاجعه ای که گریبانگیر شهر باستانی دارابگِرد شده است

 

گروه میراث فرهنگی

1397/09/18 مشاهده گزارش