آرامگاه اَردشیر سوم در تخت جمشید نَم کشید!

1396/02/02

مشاهده گزارش

آرامگاه اَردشیر سوم در تخت جمشید نَم کشید!

 

گروه میراث فرهنگی

1396/02/02 مشاهده گزارش

تجارت میان شرق و غرب در عصرآهن پایانی : از منظر زاگرس

 

گروه باستان شناسی

1396/01/31 مشاهده گزارش

«نوروز» نشان یکپارچگی است، نه توهین به خانوادۀ شهدا

 

گروه میراث فرهنگی

1396/01/29 مشاهده گزارش

تعرض گردشگران به آثار تاریخی تخت جمشید

 

گروه میراث فرهنگی

1396/01/28 مشاهده گزارش

اِسکان مسافران نوروزی بر روی گورستان باستانی «شغاب» بوشهر!

 

گروه میراث فرهنگی

1396/01/25 مشاهده گزارش

توسعه کیش یا نابودی جزیره!

 

گروه میراث فرهنگی

1396/01/22 مشاهده گزارش

کاخ اَردشیر بابکان، شاهکار معماری ایرانی

 

گروه گردشگری

1396/01/13 مشاهده گزارش

نفوذ هنر معماری ایرانی در پادشاهی های مسلمان جنوب هند

 

گروه میراث فرهنگی

1396/01/08 مشاهده گزارش

لحظۀ تحویل سال در تخت جمشید

 

گروه جشن های ایرانی

1396/01/03 مشاهده گزارش

تیر خلاص میراث فرهنگی، فَرجام کار کاخ اَردشیر بابکان!

 

گروه میراث فرهنگی

1395/12/28 مشاهده گزارش