به بهانۀ هفتم آذر زادروز دکتر بختیاری، چهرۀ نامدار فرهنگ ایرانی

1399/09/07

مشاهده گزارش

به بهانۀ هفتم آذر زادروز دکتر بختیاری، چهرۀ نامدار فرهنگ ایرانی

 

گروه میراث فرهنگی

1399/09/07 مشاهده گزارش

قلعۀ ساسانی تَنگِ خمار فسا، شگفت اَنگیز، ولی ویرانه

 

گروه میراث فرهنگی

1399/08/27 مشاهده گزارش

آثار تاریخی فیروزآباد بومگاه محیط زیست

 

گروه گردشگری

1399/08/25 مشاهده گزارش

غارتگران پایین سنگ نگارۀ ساسانی داراب را شکستند

 

گروه میراث فرهنگی

1399/08/15 مشاهده گزارش

چهارتاقی ساسانی نیاسر، رنگ آمیزی شد!

 

گروه میراث فرهنگی

1399/08/11 مشاهده گزارش

ماجرای خاکسپاری استاد شجریان و نقض قانون

 

گروه میراث فرهنگی

1399/08/09 مشاهده گزارش

گزارشی از سنگ نبشتۀ ساسانی نویافتۀ زرین دشت

 

گروه میراث فرهنگی

1399/08/04 مشاهده گزارش

مرمت های غیراصولی درچهارتاقی ساسانی رستاق داراب

 

گروه میراث فرهنگی

1399/07/29 مشاهده گزارش

به داد دستکَندهای تاریخی خرم بید برسید

 

گروه میراث فرهنگی

1399/07/27 مشاهده گزارش

تل سفیدک حاجی آباد، تپه ای که آب می رود!

 

گروه میراث فرهنگی

1399/07/23 مشاهده گزارش