دروغ بزرگ کشف گنجینۀ تاریخی در فاروق (2)

1395/09/14

مشاهده گزارش

دروغ بزرگ کشف گنجینۀ تاریخی در فاروق (2)

 

گروه میراث فرهنگی

1395/09/14 مشاهده گزارش

دروغ بزرگ کشف گنجینۀ تاریخی در فاروق

 

گروه میراث فرهنگی

1395/09/13 مشاهده گزارش

همزیستی مسالمت آمیز مرغ و خروس ها درکنار تپۀ هگمتانه!

 

گروه میراث فرهنگی

1395/09/11 مشاهده گزارش

آرامگاه پوریای ولی همچنان مغفول مانده است

 

گروه میراث فرهنگی

1395/09/09 مشاهده گزارش

نصب دکل های برق بر روی محوطۀ اورارتویی «اسماعیل آقا» !

 

گروه میراث فرهنگی

1395/09/07 مشاهده گزارش

معبد «داش کَسن»، یادگاری صخره ای و دیگر هیچ!

 

گروه میراث فرهنگی

1395/09/06 مشاهده گزارش

نم و رطوبت به جان میراث جهانی سلطانیه افتاد

 

گروه میراث فرهنگی

1395/08/30 مشاهده گزارش

سرو اَبرکوه، استوار و پایدار همانند کوه

 

گروه گردشگری

1395/08/28 مشاهده گزارش

غرش شیران در گورستان تاریخی «کلانی» بلند شد

 

گروه میراث فرهنگی

1395/08/28 مشاهده گزارش

تعرض به یک سنگ نبشته ساسانی در مَرودشت

 

گروه میراث فرهنگی

1395/08/26 مشاهده گزارش