حفاری آرامگاه کمبوجیه در پاسارگاد، تخلفی آشکار است

1398/08/20

مشاهده گزارش

حفاری آرامگاه کمبوجیه در پاسارگاد، تخلفی آشکار است

 

گروه میراث فرهنگی

1398/08/20 مشاهده گزارش

زخم یادگاری نویسی ها بر پیکرۀ مدرسۀ خانِ شیراز

 

گروه میراث فرهنگی

1398/08/13 مشاهده گزارش

یورش هواداران «تتلو» به برج کوره ای شیراز!

 

گروه میراث فرهنگی

1398/08/08 مشاهده گزارش

لگد به سنگ گورهای 600 سالۀ شهر کَوار

 

گروه میراث فرهنگی

1398/07/19 مشاهده گزارش

دیدار فرهنگیان شیراز از پهلوان عقاب در بیمارستان

 

گروه میراث فرهنگی

1398/06/31 مشاهده گزارش

گوردخمۀ «چشمه تخت جمشید» خط خطی شد

 

گروه میراث فرهنگی

1398/06/11 مشاهده گزارش

نیایشگاه پیر سبز، عاشقانش را فراخواند

 

گروه میراث فرهنگی

1398/03/28 مشاهده گزارش

سنگ نگارۀ ایزد بانوی ایلامی، همچنان در خطر است

 

گروه میراث فرهنگی

1398/03/18 مشاهده گزارش

روز بزرگداشت فردوسی در شیراز برگزار شد

 

گروه ادبیات

1398/02/30 مشاهده گزارش

شهرجهانی بیشاپور را با موزه ببینید

 

گروه میراث فرهنگی

1398/01/25 مشاهده گزارش