تارنمای فرهنگی مهرگان


عنوان گزارشبخش مربوطهتاریخ 
تنبور، سازی ملی، ولی فراموش شدهخنیاگری تجسمی1399/07/13
آسیاب ها در کتاب «آسیاب های ایران» زنده شدکتاب شناخت1399/03/24
معرفی کتاب، منابع ژنتیکی و تکامل کشاورزی ایران کتاب شناخت1398/12/03
نقوش موسیقایی در هنرهای تجسمی ایران بررسی شدخنیاگری تجسمی1397/09/03
بانوی هنرمند پارسی ، خواهان صلح در جهان استسایر1396/04/28
تاریخ هنر معاصر را در موزۀ هنرهای معاصر ببینیدسایر1396/04/05
نمایشگاه نقاشی «میراث ما نه، امانت آیندگان» در تخت جمشیدسایر1396/02/30
بانوی پارسی «آینده ای سُرخ» را به تصویر کشیدسایر1396/02/18
نغمه هاي مشرق زمين، پیام آور صلح و دوستی به صدا در می آیدخنیاگری تجسمی1395/09/18
سازهای گروه «کالیوه» برای بانوان کوک می شودخنیاگری تجسمی1394/10/06
اجرای مفهومی مولوی و حافظ در شیرازسینما و تئاتر1394/07/14
گفت وگو با خوانندۀ«گنج بادآورد»خنیاگری تجسمی1393/07/12
اشرف السادات، نخستین بانوی پرتونگار اسپهانیسایر1393/05/06
خوانندگی و خنیاگری عمر را زیاد می کندخنیاگری تجسمی1393/03/21
سخنی با آقا زاده های موسیقیخنیاگری تجسمی1393/03/21
نامه شماری از داستان نویسان ایرانی به روحانیسایر1393/03/14
آقایان! ای کاش زودتر دلواپس موسیقی می شدیدخنیاگری تجسمی1393/03/05
یادی از پایور تار ایرانخنیاگری تجسمی1393/03/03
تار شکسته ، به یادِ فرهاد ارژنگیخنیاگری تجسمی1393/03/03
معرفی کتاب "بندهای باستانی دره درودزن"کتاب شناخت1393/02/20
12
http://www.20script.ir