تارنمای فرهنگی مهرگان


عنوان گزارشبخش مربوطهتاریخ 
روز بزرگداشت فردوسی در شیراز برگزار شدشاهنامه1398/02/30
فرانک زنی بود شَهنامه دانشاهنامه1396/02/23
آیین نکوداشت «بانوی شاهنامه» برگزار می شودشاهنامه1394/09/01
درگذشت یک بانوی شاهنامه پژوهشاهنامه1394/08/10
واکنش استادان زبان و ادب پارسی به برچیده شدن تندیس فردوسیشاهنامه1393/12/04
درود بر فردوسی حکیم ، سروده هما ارژنگیشاهنامه1393/02/25
http://www.20script.ir