تارنمای فرهنگی مهرگان


عنوان گزارشبخش مربوطهتاریخ 
اجرای مفهومی مولوی و حافظ در شیرازسینما و تئاتر1394/07/14
نگاهی دیگر به سریال سرزمین کهنسینما و تئاتر1392/12/01
به جای پناه بردن به خدا استعفا کنیدسینما و تئاتر1392/11/27
http://www.20script.ir