تارنمای فرهنگی مهرگان


عنوان گزارشبخش مربوطهتاریخ 
قلعۀ ساسانی تَنگِ خمار فسا، شگفت اَنگیز، ولی ویرانهمیراث فرهنگی1399/08/27
غارتگران پایین سنگ نگارۀ ساسانی داراب را شکستندمیراث فرهنگی1399/08/15
چهارتاقی ساسانی نیاسر، رنگ آمیزی شد!میراث فرهنگی1399/08/11
ماجرای خاکسپاری استاد شجریان و نقض قانونمیراث فرهنگی1399/08/09
گزارشی از سنگ نبشتۀ ساسانی نویافتۀ زرین دشتمیراث فرهنگی1399/08/04
مرمت های غیراصولی درچهارتاقی ساسانی رستاق دارابمیراث فرهنگی1399/07/29
به داد دستکَندهای تاریخی خرم بید برسیدمیراث فرهنگی1399/07/27
تل سفیدک حاجی آباد، تپه ای که آب می رود!میراث فرهنگی1399/07/23
سودجویان گوردَخمه های رُستاق داراب را شکستندمیراث فرهنگی1399/07/19
قبریعقوبِ پاسارگاد، اثری شگفت اَنگیز، ولی ویرانهمیراث فرهنگی1399/07/17
چهارتاقی بقعۀ علیِ خُرم بید در سراشیبی نابودیمیراث فرهنگی1399/07/15
بی مهری ها به سنگ نبشتۀ تَنگ براق، همچنان ادامه داردمیراث فرهنگی1399/07/11
اُستودان های کتیبه دار مَرودشت، استوار، ولی ناآراممیراث فرهنگی1399/07/4
آسیب جدی به یک تپۀ ساسانی در صفاشهرمیراث فرهنگی1399/06/31
ایزدبانوی ایلامی مَرودشت، همچنان استوار استمیراث فرهنگی1399/06/26
حَریم «حوض دختر گَبر» اِقلید شکسته شدمیراث فرهنگی1399/06/22
پایه ستون ساسانی از این سوی خیابان به آن سو، منتقل شد!میراث فرهنگی1399/06/17
حَریم سنگ نگارۀ ساسانی «گویُم» شکسته شدمیراث فرهنگی1399/06/15
تخت جمشید، نماد هنر و فرهنگ شکوهمند ایرانیمیراث فرهنگی1399/05/28
کافی شاپ موزۀ نارنجستان شیراز در آتش سوختمیراث فرهنگی1399/05/25
12345678910...
http://www.20script.ir