تارنمای فرهنگی مهرگان


عنوان گزارشبخش مربوطهتاریخ 
آسیب جدی به یک تپۀ ساسانی در صفاشهرمیراث فرهنگی1399/06/31
ایزدبانوی ایلامی مَرودشت، همچنان استوار استمیراث فرهنگی1399/06/26
حَریم «حوض دختر گَبر» اِقلید شکسته شدمیراث فرهنگی1399/06/22
پایه ستون ساسانی از این سوی خیابان به آن سو، منتقل شد!میراث فرهنگی1399/06/17
حَریم سنگ نگارۀ ساسانی «گویُم» شکسته شدمیراث فرهنگی1399/06/15
تخت جمشید، نماد هنر و فرهنگ شکوهمند ایرانیمیراث فرهنگی1399/05/28
کافی شاپ موزۀ نارنجستان شیراز در آتش سوختمیراث فرهنگی1399/05/25
مرمت غیراصولی دست سرباز هخامنشی در تخت جمشیدمیراث فرهنگی1399/05/19
سنگ نگاره هایِ «بَرم دِلک»، هر روز بدتر از دیروز!میراث فرهنگی1399/05/14
انفجارها در کوهِ «بَرم دِلک»، سنگ نگاره های ساسانی را ویران می کندمیراث فرهنگی1399/05/11
بالا رفتن از گنبد «سعدالسلطنه» تخلف استمیراث فرهنگی1399/5/1
چالشی در اجرای طرح ساماندهی تخت جمشید میراث فرهنگی1399/04/28
تله کابین درتاق بستان، تیرخلاص به تاریخ و طبیعت منطقه استمیراث فرهنگی1399/04/08
مرمت بخش دیگری از آرامگاه خشیارشا در نقش رستممیراث فرهنگی1399/04/05
قلعۀ نارنجستان داراب، قلعه ای که آب می رود!میراث فرهنگی1399/04/04
گوردَخمۀ «آبشخور رستم» جانی دوباره گرفتمیراث فرهنگی1399/03/25
گورستان کهنۀ «دِهمورد» در سراشیبی نابودیمیراث فرهنگی1399/03/20
زخم یادگاری نویسی ها بر پیکرۀ گوردخمۀ «آبشخور رستم»میراث فرهنگی1399/03/14
آسیب های جدی به سنگ نگاره های ساسانی «بَرم دلَک»میراث فرهنگی1399/01/21
دستبرد سوداگران به قصرِ اَبونصر، هم چنان ادامه داردمیراث فرهنگی1399/01/19
12345678910...
http://www.20script.ir